Kierunek wakacyjnych podróży. Niełatwy wybór.

Wyjazd na wakacje

Kierunek wakacyjnych podróży. Niełatwy wybór.

Wyjazd na wakacje to krok, na który decydujemy się o różnych porach roku, choć gro osób wyjeżdża na wakacje w sezonie letnim. Nie można się temu dziwić – sezon letni, to letnie temperatury, a więc przyjemny czas na wypoczynek. Bez względu na termin wyjazdu i czas, w którym chcemy lub możemy wypoczywać, warto pamiętać o jednym – wakacje mogą być udane lub nieudane, a wiele zależy od tego, jaki kierunek wakacyjnych wojaży wybierzemy.

Wybór właściwego kierunku wakacyjnych podróży ma olbrzymie znaczenie i warto do niego przywiązywać ogromną uwagę. Wiele oczywiście w tym momencie zależy od tego, czy wyjeżdżamy na wakacje sami czy też z rodziną. Jeśli sami – oczywiste jest to, iż tylko my decydujemy o wakacjach, jeśli jednak jedziemy z rodziną jest inaczej. Cel podróży musi być kompromisem – musi odpowiadać wszystkim, którzy na wakacje pojadą, tylko wtedy bowiem możemy mieć pewność, że wszyscy bliscy, z którymi wyjeżdżamy, poczuja się jak na wakacjach, a nie jak na wyjeździe, który jest przykrą koniecznością.

Wybór celu wakacyjnej podróży, należy zacząć od spojrzenia w głąb siebie i zastanowienia się, jaka forma wypoczynku nam najbardziej odpowiada. Wypoczynek na plaży? Warto rozważyć urlop nad morzem, pamiętając, że nie musi to być polskie morze i nie musi to być tylko morze. Doskonłą alternatywą w stosunku do wczasów nadmorskich, jest choćby wypoczynek nad jeziorem. Oczywiście nie można tu oczekiwać takich plaż jak nad morzem, ale wbrew pozorom wakacje w takim miejscu również mogą tyć bardzo udane. Wypoczynek w górach? Tę opcję można polecić wszystkim, którzy są aktywni i nie obawiają się górskich wędrówek, nie zawsze przewidywalnej pogody, ale również tym, którzy cenią góry, górskie krajobrazy i obcowanie z natrą. Osoby, które są „niespokojnymi duchami”, powinni rozważyć jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie wakacje objazdowe. Odwiedzenie wakacyjne wojaże połączone z odwiedzaniem wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc, to w tym momencie najlepsze rozwiązanie.

Rozważając kierunek wakacyjnych podróży, oczywiście nie można patrzeć tylko na miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć. Wakacje to również koszty, zawsze więc trzeba brać je pod uwagę i wybierać wakacje odpowiadające naszym możliwościom finansowym. Niekiedy warto wybrać miejsce nieco tańsze, unikając w ten sposób wakacji z nieustannym stresem, związanym z ograniczoną ilością gotówki. Rzecz jasna nie bez znaczenia jest również czas, który możemy przeznaczyć na wakacje. Jeśli urlop będzie krótki – lepiej rozważać wyjazd gdzieś niedaleko, inaczej większa część urlopu, zostanie spędzona na dojeździe na wakacje i na powrocie. Na dłuższe wojaże można sobie pozwolić tylko wtedy, gdy pozostanie odpowiedni czas na wypoczynek. W przypadku egzotycznych wyjazdów, warto również uwzględnić czas na aklimatyzację w danym miejscu i ponowną, po powrocie do domu.

Wybór kierunku wakacyjnych podróży, jest istotny i musi spełniać wiele kryteriów. To logiczne. Zawsze jednak należy wybierać wakacje dopasowane do naszego charakteru i ulubionej przez nas formy spędzania wolnego czasu. Nie warto ulegać modzie, wybierać reklamowanych kurortów, tylko dlatego, że są modne – wakacje w takim miejscu oczywiście mogą być udane, jednak mogą stać się też – mówiąc wprost – udręką.

Warto wybierać wakacje najodpowiedniejsze dla naszego charakteru, jednak w przypadku wakacji z rodzina, nie można decydować egoistycznie. O wiele lepiej wybierać wakacje, które spodobają się wszystkim, dostosowując kierunek wakacyjnych podróży, przede wszystkim do potrzeb i możliwości najsłabszego uczestnika wyjazdu. Jeśli jedziemy z dzieckiem – trzeba, wybrać taki kierunek wyjazdu, taki cel wakacyjnych podróży, który spodoba się naszej pociesze. Jeśli jedziemy ze znajomymi, z żoną, dziewczyną, również należy znaleźć jakiś złoty środek.

Zły wybór celu wakacyjnej podróży to coś, czego warto unikać. Oczywiście w większości atrakcyjnych turystycznie miejsc, uda się choć trochę wypocząć, nierzadko jednak jest to wypoczynek „na siłę”. Analizując kierunek wakacyjnych podróży pod kątem swojego charakteru, swoich zainteresowań, dopasowując cel wakacji do potrzeb i możliwości bliskich, z którymi na wakacje będziemy wyruszać, możemy mieć pewność, że wakacje będą bardzo udane.

W Drodze po Unii Europejskiej

Samochodem
Prawo jazdy
Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE. W niektórych państwach oprócz ważnego prawa jazdy trzeba mieć ze sobą także dowód rejestracyjny pojazdu.
W większości państw samochód można prowadzić po ukończeniu 18 lat. Minimalny wiek osoby wynajmującej samochód nie jest ustalony na jednym poziomie dla wszystkich krajów UE, ale zazwyczaj wymagane jest ukończenie od 20 do 23 lat.

Ubezpieczenie pojazdu
Twoja krajowa samochodowa polisa ubezpieczeniowa automatycznie zapewnia we wszystkich państwach UE wymagane przez prawo minimalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to również Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jeżeli w swoim kraju posiadasz pełne ubezpieczenie, sprawdź, czy polisa obejmuje podróże zagraniczne.
Ubezpieczyciel może Ci także dostarczyć europejski formularz protokołu z wypadku − standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granicą.

Zielona karta nie jest wymagana w przypadku podróżujących po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabierasz ze sobą zielonej karty, powinieneś mieć przy sobie zaświadczenie o ubezpieczeniu. Systemem zielonej karty obejmującym obecnie 45 krajów zarządza stowarzyszenie firm ubezpieczeniowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie internetowej tego stowarzyszenia.

Bezpieczna jazda

We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami. Samochody osobowe i ciężarówki oraz, w miarę możliwości, również inne pojazdy, muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia przytrzymujące dla dzieci.
Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy znacznie zwiększa ryzyko wypadku i dlatego jest wprost bądź pośrednio zabronione we wszystkich krajach UE.
W większości państw UE maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 mg/ml, w pozostałych krajach waha się pomiędzy 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml lub obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Komisja Europejska zaleciła, żeby wszystkie państwa przyjęły wspólną dopuszczalną normę stężenia alkoholu we krwi, która nie przekraczałaby 0,5mg/ml.
Należy pamiętać, że na Cyprze, w Irlandii, na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, a w niektórych krajach, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Portugalia, zasadą jest ustępowanie pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 albo 130 km/godz., natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi z reguły 50 km/godz. Aby mieć pewność co do ograniczeń prędkości i szczególnych zasad obowiązujących w danym miejscu, należy uważnie czytać znaki drogowe.
Więcej informacji na temat przepisów bezpieczeństwa drogowego w krajach UE – ograniczeń prędkości, dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi, obowiązku używania świateł do jazdy dziennej, urządzeń bezpieczeństwa, opon zimowych oraz wyposażenia bezpieczeństwa dla rowerzystów.

Płatne drogi
W wielu państwach obowiązują opłaty za poruszanie się po niektórych drogach. Opłaty takie pobierane są np. w Austrii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W niektórych krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry) trzeba wykupić specjalną naklejkę (tzw. winietę) i umieścić ją na przedniej szybie pojazdu.

Autobusem lub autokarem
Od 1 marca 2013 r. pasażerowie autobusów i autokarów zyskają nowe prawa niezależnie od celu podróży w UE. Wszyscy pasażerowie będą mieli prawo do otrzymania odpowiednich informacji. Osobom podróżującym na trasie o długości wynoszącej co najmniej 250 km będą przysługiwały dodatkowe prawa, takie jak prawo do pomocy, zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży w przypadku opóźnienia lub odwołania kursu. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej otrzymają bezpłatną pomoc w terminalach oraz na pokładzie autobusu lub autokaru.

Samolotem
Stworzenie jednolitego europejskiego rynku usług transportu lotniczego doprowadziło do obniżenia cen oraz do zwiększenia wyboru tras i usług. Od 2000 r. liczba pasażerów linii lotniczych wzrosła o ok. 35 proc., co sprawia, że zapewnienie im minimalnych praw stało się jeszcze ważniejsze.

Prawa pasażera linii lotniczych
Pasażerom linii lotniczych przysługują określone prawa w przypadku opóźnienia i odwołania lotu albo niewpuszczenia na pokład. Mają one zastosowanie do pasażerów wszystkich lotów krajowych i zagranicznych, zarówno tych ujętych w rozkładzie, jak i czarterowych, odbywających się z lotniska na terytorium UE (lub Islandii, Norwegii albo Szwajcarii). W przypadku przylotu z kraju nienależącego do UE na lotnisko na jej terytorium prawa te mają zastosowanie tylko do lotów obsługiwanych przez przewoźnika posiadającego licencję wydaną w UE (lub Islandii, Norwegii albo Szwajcarii).
Przewoźnicy lotniczy ponoszą odpowiedzialność w razie wypadku lub zaginięcia, zniszczenia albo uszkodzenia bagażu. Podróżnym przysługują także pewne prawa w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej są obecnie uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy na pokładzie samolotu i na lotnisku, tak aby mogli podróżować równie łatwo jak inni pasażerowie. Należy jednak powiadomić przewoźnika o swoich potrzebach z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.
UE publikuje ponadto czarną listę linii lotniczych, którym nie wolno działać na jej terenie ani korzystać z europejskich lotnisk. Przepisy UE umożliwiają porównywanie cen podróży samolotem. Przewoźnicy lotniczy muszą podawać ceny biletów zawierające opłatę za przelot, wszystkie podatki i opłaty dodatkowe.
Skargi należy kierować przede wszystkim do linii lotniczych lub do organizatora wyjazdu zorganizowanego. Jeśli nie wypełnią oni swoich zobowiązań, pasażer może zwrócić się do:
właściwego krajowego organu w kraju miejsca zdarzenia, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dużego opóźnienia, lub jeśli podróż rozpoczęła się w państwie trzecim – do właściwego krajowego organu w kraju pierwszego miejsca docelowego podróży w UE
właściwego krajowego organu w kraju zdarzenia, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa w przypadku skarg dotyczących praw pasażera niepełnosprawnego lub o ograniczonej sprawności ruchowej, lub jeśli podróż rozpoczęła się w państwie trzecim – do właściwego krajowego organu w kraju pierwszego miejsca docelowego podróży w UE
w sprawie innych skarg (np. utrata bagażu) należy skontaktować się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich w swoim kraju.

Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na obszarze UE ustanowiono wspólne zasady i normy w zakresie kontroli bezpieczeństwa dotyczącej pasażerów oraz kontroli bagażu podręcznego i rejestrowanego w przypadku lotów z lotnisk na terytorium UE.
Niektórych przedmiotów nie wolno pasażerom wnosić na pokład. Ustalony został unijny wykaz przedmiotów niedozwolonych w kabinie samolotu i przedmiotów, których nie wolno mieć w bagażu rejestrowanym przewożonym w luku bagażowym.
Na razie nadal obowiązują ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli wnoszonych w bagażu podręcznym na pokład samolotu. Ograniczenia te mają jednak zostać stopniowo zniesione po wprowadzeniu systemu wykrywania płynnych materiałów wybuchowych. Wszystkie lotniska muszą być w stanie wykonywać tego rodzaju kontrole od kwietnia 2013 roku. Płyny można przewozić w bagażu podręcznym pod warunkiem, że zostały osobno zgłoszone w punkcie kontroli bezpieczeństwa i znajdują się w pojedynczych pojemnikach o pojemności nie większej niż 100 ml, które z kolei muszą być przewożone w przezroczystej, zamykanej plastikowej torebce o pojemności nie większej niż 1 litr. Wyjątkowo dopuszcza się wnoszenie na pokład lekarstw i żywności dla małych dzieci potrzebnych na czas lotu. Pasażerowie mogą też przewozić płyny w bagażu rejestrowanym umieszczanym w luku samolotu.
Przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia wymiarów bagażu podręcznego, zatem przed wyjazdem należy sprawdzić, jakie ograniczenia obowiązują.

Koleją
Unia Europejska ma rozbudowaną sieć pasażerskich połączeń międzynarodowych o łącznej długości trakcji wynoszącej ponad 212 tys. km. Europejska sieć kolejowa obejmuje ponad 6 tys. km linii dużych prędkości, gdzie pociągi osiągają szybkość do 350 km/godz. Sieć ta jest nadal rozbudowywana w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ogromne nakłady przeznacza się na budowę transeuropejskich połączeń kolejowych biegnących od Lyonu aż po granicę Węgier z Ukrainą, łączących Rotterdam z Genuą, Sztokholm z Palermo, Drezno z Bukaresztem i Warszawę z Tallinnem.
Usługi międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich stają się coraz bardziej konkurencyjne, co oznacza lepszą jakość usług i bardziej atrakcyjne ceny dla pasażerów. Każde licencjonowane i uprawnione przedsiębiorstwo kolejowe z siedzibą w UE może oferować międzynarodowe przewozy pasażerskie i zapewniać podróżnym możliwość wsiadania i wysiadania na dowolnej stacji na międzynarodowej trasie przejazdu.
Dzięki nowym przepisom unijnym wzmocnione zostały prawa pasażerów podróżujących koleją obejmujące prawo do lepszej informacji oraz prawa przysługujące w przypadku opóźnienia, utraty lub odwołania połączenia. Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje bezpłatna pomoc na stacjach i w pociągach. Potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić z wyprzedzeniem. Skargi dotyczące naruszenia praw pasażerów należy kierować najpierw do przedsiębiorstwa kolejowego albo kierownika stacji. W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa . W niektórych państwach członkowskich istnieją krajowe wyjątki dotyczące usług krajowych, regionalnych, podmiejskich i miejskich. Więcej informacji można uzyskać, korzystając z darmowej linii Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11.
Jednym ze sposobów na odkrywanie atrakcyjnych miejsc i ciekawych krajów w Europie jest zakupienie międzynarodowego biletu kolejowego. Siedmiu europejskich przewoźników szybkiej kolei połączyło swoje siły i stworzyło projekt Railteam , dzięki któremu podróże koleją po Europie stały się jeszcze łatwiejsze.

Statkiem
W UE istnieje wiele ważnych szlaków morskich oferujących regularne usługi przewozowe o wysokiej jakości, które mogą być alternatywą dla transportu drogowego, powietrznego i kolejowego lub stanowić ich uzupełnienie. 20 z 27 krajów UE posiada także żeglowne śródlądowe drogi wodne o łącznej długości 41 tys. km. Rejs po morzu lub rzece może okazać się praktycznym i przyjemnym sposobem przemieszczania się.
UE jest liderem w zakresie bezpieczeństwa na morzu oraz promowania wysokich standardów ochrony pasażerów i załóg promów wypływających z portów UE oraz statków pasażerskich pływających po wodach UE. Od 18 grudnia 2012 r. także pasażerowie korzystający z transportu morskiego i ze śródlądowych dróg wodnych zyskają nowe prawa. Obejmą one zwrot kosztów, zmianę planu podróży, odszkodowanie oraz pomoc w razie odwołania lub opóźnienia rejsu, a także prawo do uzyskania informacji. Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej będzie również przysługiwało prawo do bezpłatnej pomocy w terminalach portowych oraz na pokładzie statku. Prawa te mają zastosowanie, z pewnymi wyjątkami, do osób korzystających z usług przewozu pasażerskiego, jeżeli przewóz rozpoczyna lub kończy się w porcie na terytorium UE, oraz rejsów wycieczkowych, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w UE.

Metrem
Jeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich .

Rowerem i pieszo
Skorzystaj z coraz liczniejszych samoobsługowych wypożyczalni rowerów, które działają w Paryżu, Brukseli, Barcelonie, Kopenhadze, Londynie i wielu innych dużych i mniejszych miastach Europy. Niektóre z nich są współfinansowane ze środków UE (np. w Krakowie, w duńskim Aalborgu czy hiszpańskim Burgos).
Z myślą o miłośnikach rowerów Europejska Federacja Cyklistów opracowuje w ramach projektu EuroVelo sieć czternastu tras rowerowych o długości ponad 70 tys. km łączących oddalone od siebie punkty w całej Europie. W najnowszym wydaniu Europejskiego Leksykonu Rowerowego , ilustrowanej książeczce wielkości paszportu, znajdziesz najważniejsze wyrażenia związane z jazdą na rowerze w 27 językach, w tym we wszystkich 23 językach urzędowych UE. Przyda się on każdemu, kto podróżuje po Europie rowerem. Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz, wystarczy napisać na adres: ten@eesc.europa.eu Z kolei Europejski Związek Wędrownictwa oferuje informacje na temat wycieczek pieszych po Europie oraz dwunastu długodystansowych tras dla piechurów.

Języki

Europę cechuje duża różnorodność językowa. Do głównych rodzin językowych w UE należą języki: germańskie, romańskie, słowiańskie, bałtyckie i celtyckie. W instytucjach UE obowiązują 23 języki urzędowe, istnieje jednak również wiele innych, rzadziej używanych.

Wielu Europejczyków posługuje się, poza językiem ojczystym, co najmniej jednym językiem obcym, a ponad jedna czwarta dorosłych zna przynajmniej dwa języki obce. Jednak podróżując po Europie warto nauczyć się chociaż kilku zdań w języku miejscowym i używać ich w kontaktach z miejscową ludnością. Na przykład, jak powiedzieć „dziękuję”, informuje poniższa tabelka.

bułgarski Blagodarya
czeski Děkuji
duński Tak
niderlandzki Bedankt
angielski Thank you
estoński Aitäh
fiński Kiitos
francuski Merci
niemiecki Danke
grecki Efkaristo
węgierski Köszönöm
irlandzki Go raibh maith agat
włoski Grazie
łotewski Paldies
litewski Ačiū
maltański Grazzi
polski Dziękuję
portugalski Obrigado
rumuński Mulţumesc
słowacki Ďakujem
słoweński Hvala
hiszpański Gracias
szwedzki Tack

Telefon
Na terenie całej UE obowiązuje taki sam sposób wybierania połączeń międzynarodowych: numer kierunkowy danego kraju poprzedzamy dwoma zerami (00).
Poniżej podano numery kierunkowe do poszczególnych państw UE:

 Austria 43
 Belgia 32
 Bułgaria 359
 Cypr 357
 Czechy 420
 Niemcy 49
 Dania 45
 Hiszpania 34
 Estonia 372
 Francja 33
 Finlandia 358
 Wielka Brytania 44
 Grecja 30
 Węgry 36
 Włochy 39
 Irlandia 353
 Luksemburg 352
 Litwa 370
 Łotwa 371
 Malta 356
 Holandia 31
 Portugalia 351
 Polska 48
 Rumunia 40
 Szwecja 46
 Słowacja 421
 Słowenia 386

Telefony komórkowe
Dzięki wspólnie przyjętemu standardowi GSM możesz korzystać ze swojego telefonu komórkowego w całej Europie, a także w wielu innych częściach świata. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym roamingu wykonywanie połączeń podczas pobytu za granicą w obrębie UE jest teraz tańsze niż w 2006 r. o ok. 68 proc., a ich odbieranie o 81 proc. Natomiast o 60 proc. zmniejszył się koszt wysłania wiadomości tekstowej w roamingu, odkąd w 2009 r. wprowadzono pułapy cenowe. Wprowadzono również zasadę sekundowego naliczania opłat po pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego z zagranicy i od pierwszej sekundy połączenia odbieranego za granicą.
Eurotaryfa: maksymalne stawki za minutę rozmowy w roamingu w euro (bez VAT).

Średnia stawka:
lato 2006 r.
1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.
Połączenia głosowe wykonane za granicą 1,10 euro 0,35 euro
Połączenia głosowe odebrane za granicą 0,58 euro 0,11 euro
Wiadomość tekstowa wysłana za granicą 0,11 euro
Wiadomość tekstowa odebrana za granicą Bezpłatne

Operatorzy mogą oferować stawki niższe od wskazanych pułapów. Warto więc poszukać najkorzystniejszej oferty.
Użytkownicy otrzymują automatyczną wiadomość o stawkach za telefonowanie, przesyłanie wiadomości tekstowych i transmisję danych w roamingu (np. koszty korzystania z internetu lub pobierania filmów). Wprowadzono również pułapy cen hurtowych, które operatorzy nakładają na siebie nawzajem. Dzięki temu mają zmniejszyć się ceny detaliczne. Wprowadzono następujący mechanizm ochrony konsumenta przed szokująco wysokimi rachunkami za korzystanie z usług przesyłania danych: kiedy rachunek osiągnie określoną wysokość, dostęp do internetu przez telefon komórkowy za granicą zostanie odcięty po wcześniejszym wysłaniu ostrzeżenia. Jeżeli klient nie określi granicznej kwoty, będzie obowiązywał standardowy limit wynoszący 50 euro miesięcznie.
Wykaz europejskich stawek roamingowych oferowanych przez operatorów ze wszystkich 27 krajów UE oraz linki do ich oficjalnych stron znajdują się na specjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej . Można na niej również porównać stawki za przesyłanie wiadomości tekstowych lub transfer danych.

Uniwersalna ładowarka
Z inicjatywy UE prawie wszyscy producenci telefonów komórkowych umożliwiających przesyłanie danych stosują się do nowej normy europejskiej zapewniającej kompatybilność z uniwersalną ładowarką. Na rynek europejski stopniowo są wprowadzane ładowarki kompatybilne z telefonami komórkowymi wszystkich marek.

Opłaty pocztowe
Znaczków pocztowych można używać tylko w kraju, w którym się je kupiło, nawet jeżeli ich cena podana jest w euro.

Elektryczność
W sieci elektrycznej w całej Europie płynie prąd zmienny o napięciu 220–240 V i częstotliwości 50 Hz. Na Cyprze, Malcie, w Irlandii i Wielkiej Brytanii stosuje się kwadratowe wtyczki z trzema bolcami, ale w pozostałych państwach UE używa się wtyczek z dwoma bolcami. Mogą występować między nimi pewne różnice, ale zasadniczo korzystanie z urządzeń, takich jak suszarki do włosów czy golarki, powinno być wszędzie możliwe. Odpowiednie adaptery i przejściówki są dostępne w sprzedaży na lotniskach i w ośrodkach turystycznych.

Opieka zdrowotna

Jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich UE i nagle zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi w trakcie pobytu w jednym z krajów UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, masz prawo do takich samych świadczeń opieki zdrowotnej jak osoby zamieszkałe w danym kraju.

W każdym państwie obowiązują jednak inne przepisy dotyczące usług publicznej służby zdrowia. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory musi ponieść część kosztów, a w jeszcze innych trzeba uiścić pełną opłatę i potem ubiegać się o jej zwrot. Dlatego należy zachować wszystkie rachunki, recepty i pokwitowania. O zwrot kosztów leczenia należy się ubiegać w kraju, który odwiedzamy, lub, jeśli nie jest to możliwe, po powrocie do domu.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia procedury, ogranicza formalności i przyspiesza zwrot poniesionych kosztów leczenia. Kartę można uzyskać za darmo w miejscowym urzędzie ubezpieczeń społecznych lub w oddziale funduszu zdrowia. W niektórych krajach dane dotyczące europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego są umieszczane na odwrocie krajowej karty ubezpieczeniowej, w innych wydaje się osobne dokumenty.

Ubezpieczenie podróżne

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie zastępuje ubezpieczenia podróżnego, ponieważ może nie pokrywać wszystkich kosztów leczenia i nigdy nie obejmuje kosztów transportu powrotnego do kraju ani ratownictwa górskiego. Warto zatem wykupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne od tych rodzajów ryzyka.

Leki
Jeżeli zażywasz leki wydawane na receptę i zabierasz je w podróż, weź ze sobą również receptę. Nie zabieraj ich więcej, niż potrzebujesz na własny użytek w czasie podróży, ponieważ duże ilości lekarstw mogą wzbudzać podejrzenia.

Szczepienia
Ogólnie przy podróżowaniu po UE nie wymaga się szczepień. Istnieją jednak pewne wymogi lub zalecenia związane z podróżami do niektórych terytoriów zamorskich Unii Europejskiej. Zanim wyjedziesz, zasięgnij informacji u lekarza lub zajrzyj na stronę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Kąpieliska
Na terenie UE obowiązują surowe normy dotyczące jakości wody w kąpieliskach, a ogólna jakość wody pozostaje wysoka. W dorocznym sprawozdaniu Komisji Europejskiej urlopowicze mogą znaleźć przydatne informacje o jakości wody. Również na interaktywnej mapie lub tutaj można znaleźć informacje na temat jakości wody w 22 tys. kąpielisk przybrzeżnych i śródlądowych.
Niebieska flaga na plaży czy na przystani oznacza, że dane kąpielisko spełnia szczegółowe normy dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa, usług, informacji i ochrony środowiska. W latach 2010–2011 niebieską flagę otrzymało ponad 2 960 plaż i przystani w UE. Ten dobrowolny program certyfikacji prowadzony jest przez FEE – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej.
Na stronie Surfrider Foundation Europe znajdują się ogólne i lokalne informacje na temat stanu środowiska wybrzeży.

Kosmetyki zawierające filtry przeciwsłoneczne
Dzięki przepisom unijnym dotyczącym bardziej przejrzystego oznakowania produktów łatwiej będzie wybrać odpowiedni kosmetyk z filtrem przeciwsłonecznym. Warto używać produktów chroniących zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA. Promieniowanie UVB jest przyczyną oparzeń słonecznych i może powodować raka. Wskaźnik SPF (maksymalnie 50) oznacza poziom ochrony przed promieniami UVB. Promieniowanie UVA powoduje starzenie się skóry i osłabia układ odpornościowy. Nowe logo UVA oznacza, że dany produkt spełnia wymagany poziom ochrony przed promieniowaniem UVA obliczony na podstawie standardowej metody badawczej. Zabronione będzie również używanie wprowadzających w błąd sformułowań, takich jak „bloker słoneczny” czy „całkowita ochrona”. Należy pamiętać, że używanie kosmetyków z filtrem przeciwsłonecznym jest tylko jedynym ze sposobów ochrony przed niekorzystnym wpływem promieniowania słonecznego.

Poziom ozonu
Dane o warunkach atmosferycznych, a konkretnie o zawartości ozonu w różnych regionach Europy, są szczególnie istotne dla astmatyków i osób cierpiących na inne choroby układu oddechowego.

Palenie tytoniu
W wielu krajach UE podjęto działania mające na celu ograniczenie bądź też całkowity zakaz palenia w miejscu pracy lub w miejscach publicznych. UE zależy na tym, aby liczba palaczy zmniejszyła się i powstawały środowiska wolne od dymu papierosowego.

Zakupy w Unii Europejskiej

Nie ma ograniczeń co do rodzaju produktów, jakie można zakupić i zabrać ze sobą w podróż w obrębie granic UE , pod warunkiem że są one przeznaczone na użytek własny, a nie na sprzedaż. Podatki (VAT i akcyza) są zawarte w cenie zakupu, co oznacza, że w żadnym innym kraju UE nie trzeba płacić dodatkowych podatków.

Wyroby tytoniowe i alkoholowe Każdy kraj może ustalić orientacyjne poziomy zakupów wyrobów tytoniowych i alkoholu, które uznaje za nabyte do użytku własnego. Osoby przewożące większą ilość tych towarów mogą spodziewać się pytań mających na celu sprawdzenie, czy nie mają one zamiaru nimi handlować. Orientacyjne pułapy nie mogą być jednak niższe niż:

 • papierosy – 800 sztuk
 • cygaretki − 400 sztuk
 • cygara − 200 sztuk
 • tytoń − 1 kg
 • napoje spirytusowe − 10 litrów
 • wino alkoholizowane (porto, sherry) − 20 litrów
 • wino − 90 litrów (z czego wino musujące − maks. 60 litrów)
 • piwo − 110 litrów

VAT

Cena produktu, który kupujesz w innym państwie członkowskim UE, zawiera VAT i podatek akcyzowy. Stawka VAT jest jednak różna w różnych państwach, zatem można zyskać na atrakcyjnej różnicy cen. Podczas podróży między krajami UE, nie możemy dokonywać zakupów bezcłowych (np. w sklepach wolnocłowych na lotniskach), ponieważ obszar całej UE objęty jest wspólnym rynkiem. W zamian za to możemy cieszyć się swobodą zakupów, korzystając z różnorodności ofert, stylu, poziomu cen i podatków. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe i obniżone stawki podatku VAT obowiązujące na terytorium UE w dniu 1 lipca 2011 r. Możesz też zapoznać się ze szczegółowym wykazem stawek VAT oraz z listą objętych nimi towarów i usług.

Samochody

Kupując nowy samochód, tzn. o przebiegu poniżej 6 000 km albo maksymalnie do sześciu miesięcy od pierwszej rejestracji, jesteś zobowiązany zapłacić przy rejestracji samochodu podatek VAT obowiązujący w Twoim kraju zamieszkania. Niektóre państwa stosują poza podatkiem VAT jeszcze dodatkowy podatek od rejestracji samochodu. Przy zakupie nowego pojazdu w dowolnym kraju UE producent ma obowiązek wystawić świadectwo zgodności, które ma ułatwić kupującemu załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu.
Komisja sporządza coroczne sprawozdanie na temat cen samochodów w UE zawierające porównanie cen 90 modeli samochodów 26 różnych producentów.

Gatunki zagrożone wyginięciem
Przewożenie zagrożonych gatunków – zwierząt i roślin, a także produktów z nich wykonanych, takich jak towary skórzane czy lekarstwa – podlega ścisłemu nadzorowi. Aby móc przywieźć do UE niektóre z takich gatunków, możesz potrzebować odpowiedniego zaświadczenia. W celu uzyskania takiego zaświadczenia lub dodatkowych informacji skontaktuj się z organem ds. CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem – konwencja waszyngtońska) w Twoim kraju .
Więcej informacji na temat realizacji konwencji waszyngtońskiej (CITES).

Przyjazd spoza UE
Przyjeżdżając do UE z państwa, które do niej nie należy , można przywieźć ze sobą towary wolne od podatku VAT i akcyzy na użytek własny w określonych poniżej ilościach. Te same zasady odnoszą się do podróżnych przybywających z Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Gibraltaru i innych terytoriów, gdzie nie mają zastosowania unijne przepisy w sprawie podatku VAT oraz akcyzy.

Alkohole

 • wyroby spirytusowe o obj. alkoholu powyżej 22 proc. − 1 litr albo wino alkoholizowane lub wino musujące − 2 litry
 • wino – 4 litry
 • piwo − 16 litrów

Wyroby tytoniowe
Przyjeżdżając spoza UE, należy liczyć się z wyższym lub niższym limitem w zależności od odwiedzanego kraju. Jeżeli kraj UE decyduje się na stosowanie niższych limitów, mogą one dotyczyć tylko osób podróżujących drogą lądową i morską (np. Bułgaria, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja i Węgry) lub wszystkich podróżnych (np. Estonia i Rumunia).

Wyższy limit Niższy limit
papierosy − 200 sztuk albo papierosy − 40 sztuk albo
cygaretki − 100 sztuk albo cygaretki − 20 sztuk albo
cygara – 50 sztuk albo cygara – 10 sztuk albo
tytoń – 250 g tytoń – 50 g

Inne towary, m.in. perfumy
Do wartości 300 euro na osobę lub 430 euro na podróżującego drogą powietrzną lub morską. Niektóre państwa członkowskie stosują niższy limit w wysokości 150 euro dla podróżnych poniżej 15 roku życia.

Zwrot podatku VAT
Przy wyjeździe z UE podróżni z krajów do niej nienależących mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT uiszczonego przy zakupie towarów w UE, pod warunkiem okazania celnikom – najpóźniej do trzech miesięcy od chwili zakupu – wywożonych towarów wraz ze specjalnym dokumentem zwrotu VAT. Wymagany dokument powinien zostać przygotowany przez sprzedawcę. Jednak ponieważ system zwrotu VAT nie jest obowiązkowy, nie wszyscy handlowcy w nim uczestniczą. Niektóre kraje ustalają minimalną kwotę zakupu , od której uzależniają dokonanie zwrotu.

Mięso, przetwory mleczne i inne produkty zwierzęce
Ponieważ wszystkie kraje UE muszą spełniać surowe wspólne normy weterynaryjne, nie ma żadnych ograniczeń w przewozie mięsa, przetworów mlecznych i innych produktów zwierzęcych na terytorium Unii. Dotyczy to także Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. Jednak w określonych okolicznościach mogą być wprowadzane pewne ograniczania, na przykład w rejonach, gdzie stwierdzono ognisko choroby zwierząt.
Przyjeżdżającym do UE z krajów niewymienionych powyżej nie wolno przywozić żadnego mięsa ani przetworów mlecznych bez odpowiednich urzędowych dokumentów weterynaryjnych. Ma to zapobiec przedostaniu się poważnych chorób zwierzęcych do UE. Wolno jednak wwozić mleko w proszku i jedzenie dla niemowląt oraz żywność zalecaną ze względów medycznych, pod pewnymi warunkami. Dozwolony jest również przywóz w ograniczonych ilościach i na użytek własny innych produktów zwierzęcych, takich jak produkty rybołówstwa, ślimaki i miód. Podróżni przybywający z Chorwacji, Grenlandii, Islandii i Wysp Owczych mogą także przywozić do Unii mięso i przetwory mleczne w ograniczonej ilości na własne potrzeby.
Więcej informacji o wwożeniu mięsa, produktów mlecznych oraz innych produktów zwierzęcych na obszar UE

Godziny otwarcia sklepów
Godziny otwarcia sklepów są różne w zależności od kraju i regionu. W dużych miastach i regionach turystycznych sklepy są często otwarte do późna, a także w niedziele. W rejonach oddalonych od miast i mało uczęszczanych przez turystów sklepy mogą być zamknięte w porze obiadowej lub w jeden dzień w tygodniu, a w niektórych krajach obowiązuje przerwa na tzw. sjestę, w trakcie której sklepy są zamknięte na kilka godzin w środku dnia. W wielu krajach sklepy są zamknięte w sobotnie popołudnia i w niedziele.

Niezbędne dokumenty

Obywatele UE
Paszport lub dowód osobisty

W 22 krajach UE nie obowiązują już kontrole graniczne. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych było możliwe dzięki tzw. układowi z Schengen, którego postanowienia stanowią część prawa UE.

Układ ten znosi kontrole na granicach wewnętrznych, ustanawiając w zamian skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych UE i wprowadzając wspólną politykę wizową. Do Schengen należą wszystkie kraje UE, z wyjątkiem pięciu: Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, choć nie należą do UE.

Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE. Dokumenty te warto mieć przy sobie również podczas podróży po terytorium UE, ponieważ mogą być wymagane do potwierdzenia tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa. Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.
Trzeba również dopilnować, by dziecko posiadało w podróży własny paszport lub inny dokument tożsamości albo zostało wpisane do dokumentu opiekuna. Od 26 czerwca 2012 r., aby móc przekroczyć granicę, każde dziecko będzie musiało mieć własny paszport lub dokument tożsamości (nawet jeśli jest wpisane do paszportu rodzica, który pozostaje ważny).
Więcej informacji o swobodzie poruszania się w UE
Wizy
Do podróżowania w granicach UE nie są potrzebne wizy.

Obywatele państw spoza Unii
Paszport
Potrzebny jest ważny paszport.
Wizy
Obywatele 42 krajów nie potrzebują wizy, aby przebywać na terytorium UE przez okres do trzech miesięcy. Do krajów tych należą m.in. Australia, Chorwacja, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone. Wykaz krajów, których obywatele muszą uzyskać wizę, aby podróżować do Wielkiej Brytanii lub Irlandii, różni się nieco od wykazu dla pozostałych krajów Unii. Wnioski o wizy należy składać w konsulacie lub ambasadzie kraju docelowego.
Wiza uzyskana w jednym z państw, które są stronami układu z Schengen, automatycznie pozwala podróżować po pozostałych krajach tej strefy. Ważne pozwolenie na pobyt w jednym z krajów strefy Schengen jest równoważne wizie. Możesz jednak potrzebować oddzielnej wizy, wybierając się do krajów spoza strefy Schengen.
Urzędnicy kontroli granicznej w UE mogą poprosić o okazanie innych dokumentów, na przykład zaproszenia, dowodu zakwaterowania lub biletu powrotnego. Aby dowiedzieć się, jakie są szczegółowe wymagania, najlepiej skontaktować się z urzędem konsularnym danego państwa UE.
Więcej informacji o formalnościach wizowych dotyczących podróżnych spoza Unii, wraz z listą państw, których obywatele potrzebują wizy, aby podróżować po UE.

Polisy ubezpieczeniowe
Nie zapomnij o ubezpieczeniu na czas podróży, ubezpieczeniu zdrowotnym i ubezpieczeniu samochodowym.

Pieniądze w Unii Europejskiej

Euro

Symbolem euro jest znak €. Banknoty euro są takie same we wszystkich krajach. Natomiast monety emitowane przez poszczególne państwa strefy mają wspólny awers i różne rewersy (widnieją na nich symbole narodowe). Wszystkie banknoty i monety mogą być używane we wszystkich krajach UE, które przyjęły euro, łącznie z wieloma terytoriami zamorskimi tych krajów, takimi jak Azory, Ceuta i Melilla, Gujana Francuska, Gwadelupa, Wyspy Kanaryjskie, Madera, Majotta, Martynika, Reunion oraz Saint Pierre i Miquelon.

W porozumieniu z UE Monako, San Marino oraz Watykan używają euro jako waluty krajowej. Umożliwia im to emisję określonej liczby monet euro z ich własnymi symbolami narodowymi. Niektóre kraje i terytoria, takie jak Andora, Czarnogóra i Kosowo, używają euro jako faktycznej waluty.

Kursy walut

Kursy walut są zmienne. Aktualne kursy wymiany można znaleźć na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Zachęcamy również do skorzystania z podręcznego przelicznika walut . W krajach europejskich znajdujących się poza strefą euro wiele hoteli, sklepów i restauracji, zwłaszcza w regionach turystycznych, przyjmuje płatności zarówno w euro, jak i w walucie krajowej, choć prawo od nich tego nie wymaga.

Gotówka i karty płatnicze

Dzięki przepisom UE koszty wypłaty gotówki z bankomatu wynoszą obecnie tyle samo na całym terytorium UE co koszty wypłaty na terenie własnego kraju z bankomatu nienależącego do banku prowadzącego dane konto. Opłata za dokonanie transakcji w euro debetową lub kredytową kartą płatniczą na terenie UE wynosi tyle samo co na terenie własnego kraju. Koszty przelewu bankowego w euro (do kwoty 50 tys. euro) do wszystkich krajów UE (oraz do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) wynoszą obecnie tyle samo co w obrębie danego kraju. Oczywiście wysokość opłat może być różna w zależności od banku. Zasady te dotyczą także transakcji na kontach prowadzonych w euro w krajach nienależących do strefy euro, a także płatności w koronach szwedzkich i lejach rumuńskich. Europejski sektor bankowy, wspierany przez UE, pracuje nad stworzeniem jednolitego obszaru płatności w euro . Dzięki temu dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przelewu bankowego lub polecenia zapłaty stanie się równie łatwe jak dokonywanie płatności krajowych.

Gotówka

Przy wkraczaniu na terytorium Unii lub przy opuszczaniu go można mieć przy sobie gotówkę o wartości nie wyższej niż 10 tys. euro (lub jej równowartość w innych walutach) bez konieczności jej deklarowania. Jeżeli jednak kwota gotówki wynosi lub przewyższa 10 tys. euro, należy to zgłosić organom celnym. Kontrole przewożonej gotówki mają na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy i innych form przestępczości. Niektóre z państw członkowskich przeprowadzają tego typu kontrole również w przypadku osób podróżujących między krajami Unii.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz