Monastery w Czarnogórze

Monastyr Ostrog

W Czarnogórze dominują wyznawcy religii prawosławnej, stanowiącej fundament większości dorobku kulturalnego i historycznego kraju.

To właśnie religia odróżnia ten kraj od sąsiadów z południa (muzułmańska Albania) i północy (katolicka Chorwacja), to także religia decyduje o silnych więzach z również prawosławną Serbią.

Monaster Ostrog
Składa się on z dwóch części: górnej, wtopionej w stromą skałę górującą nad północno-zachodnim krańcem Bjelopavlickiej równiny oraz dolnej, znacznie młodszej. Górny monastyr został założony w 1665 roku przez metropolitę Zahumlja i Hercegowiny, Vasilija Jovanovića, który spędził tu ostatnie lata swojego życia. W wielokondygnacyjnym, zwieńczonym dzwonnicą, monastyrze znajdują się relikwie kanonizowanego po śmierci Vasilija Jovanovica, znanego też jako Vasilij Ostroški, uznawanego za świętego nie tylko przez kościół prawosławny, ale także przez inne wyznania. Jest to zarazem najbardziej znany i czczony święty w Czarnogórze, a jego szczątki mają ponoć zdolności uzdrawiające. To wszystko powoduje, że monaster jest miejscem wielu pielgrzymek.

Monaster Moraca
Monaster Morača lub inaczej Bogurodzicy. Dobrze zachowany budynek kościoła jednonawowego z 1252r. Wnętrze oraz zachodnia część fasady pokryta freskami z XVI i XVII w. po za tym kilka malowideł z XIII w. w jednej z absyd ołtarzowych poświęconych św. Ilijaszowi oraz w tympanonie między narteksem i główną częścią cerkwi. W kościele znajdują się romańskie, kamienne portale. We wnętrzu znajduję się ciekawy ikonostas oraz ikony z XVIIw, szczególnie warty zobaczenia są ikony mieszczące się w nawie bocznej przedstawiające św. Savy oraz św. Łukasza. Monaster otaczają ogrody za którymi znajduję się kanion do którego spadają liczne wodospady co dodaję miejscu niezwykłego uroku.

Monaster Rezevici
Monaster Rezevici usytuowany jest nad morzem niedaleko miejscowości Petrovac. W jego skład wchodzą dwa kościoły:

  • Wniebowstąpienia Bogurodzicy Maryi (mniejszy, widoczny po lewej stronie prawego zdjęcia) konsekrowany w 1223 roku przez króla serbskiego Stefana oraz
  • Wielkiej Trójcy (większy, z dużą rozetą nad wejściem oraz wysoką dzwonnicą).

W czasie swojej długiej historii Monastyr Rezevici był wielokrotnie rabowany i niszczony, m.in. przez armię turecką (1705 i 1785), Francuzów (1812) oraz trzęsienie ziemi w 1979 r.

Pivski Monaster
Znajduję się w pobliżu wsi Goransko, położonej 9 km na południe od Pluzine. Jest to jeden z nielicznych zabytków okolicy. Powstał w latach 1573-86 nad górnym biegiem Pivy, w miejscu, które obecnie zajmuje się pod wodami jeziora. Monastyr został przeniesiony kamień po kamieniu przed planowaną budową elektrowni wodnej i utworzeniem zalewu .
W skarbcu znajdują się rzadkie księgi po za tym artystyczne przedmioty metalowe. Kościół posiada także psałterz wydrukowany na prasie drukarskiej Čnojevica w latach1493-1496. We wnętrzu monasteru znajdują się freski z XIII w.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz