Praga

Praga stare miasto

Praga jest jednym z najstarszych miast Europy Środkowej. Historia miasta sięga przełomu VIII i IX wieku, kiedy to członkowie dynastii Przemyślidów założyli warowny gród. W mieście powstały dwa zamki. Pierwszy z nich, w dzielnicy Hradczany, przez wiele lat był siedzibą królów Czech. Kolejna warownia, Wyszehrad, znajdowała się na prawym brzegu Wełtawy, przez lata twierdza była siedzibą lokalnych władców, lecz z czasem zaczęła tracić na znaczeniu na rzecz Zamku Praskiego na Hradczanach. W kolejnych latach Praga stała się siedzibą biskupstwa.

Przełomowym momentem w historii miasta stało się założenie przez Karola IV Luksemburskiego – pierwszego uniwersytetu w Europie Środkowej. Uczelnia ta, nazwana od imienia założyciela Uniwersytetem Karola, do czasu utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, kształciła wielu polskich możnowładców. Kolejny rozwój miasta, nastąpił po założeniu pierwotnie odrębnego organizmu, który następnie stał się integralną częścią Pragi, czyli Nowego Miasta (czes. Nové Město). Ponadto, doszło do zmian również na płaszczyźnie kościelnej, miasto uzyskało rangę arcybiskupstwa.

W wyniku przegranej bitwy na Białej Górze (8 listopada 1620r), w wyniku której czescy protestanci ulegli przeważającym siłom katolickiej koalicji Habsburgów, kraj czekały poważne zmiany. Nastąpiła germanizacja i rekatolicyzacja. Czechy bardzo się wyludniły, język czeski był używany praktycznie tylko przez chłopów, wyższe warstwy społeczne używały języka niemieckiego. Praga przestała być już dominującym miastem w regionie, jej miejsce zajął Wiedeń. W trakcie trwania Wiosny Ludów (1848r) w kraju doszło do powstania. Miasto zaczęło stopniowo odzyskiwać znaczenie w ramach monarchii Habsburgów, pod koniec XIX wieku wzniesionych zostało wiele ważnych budynków, które do dziś zachwycają turystów.

W XX wieku sytuacja Pragi zaczęła się dynamicznie zmieniać. W 1918r. stała się ona stolicą nowo powstałego kraju – Czechosłowacji.  W czasie II wojny światowej miasto było okupowane przez III Rzeszę, w 1968r. doszło tutaj do tzw. Praskiej Wiosny, okresu liberalizacji politycznej, krwawo stłumionej przez ZSRR i inne kraje Układu Warszawskiego. Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993r. miasto stało się stolicą Czech.

Zabytki i miejsca warte zwiedzenia

Z uwagi na wielowiekową tradycję i historię, w Pradze znajduje się wiele miejsc, wręcz obowiązkowych do zwiedzenia. Samo centrum miasta zostało w 1992r wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Pradze znajduje się ponad 20 muzeów i około 100 galerii. Ponadto, jedną z głównych i najlepiej rozpoznawanych miejsc w miejsc w mieście, jest Most Karola.

Zabytki:

Hradczany – XIV wieczny kompleks zamkowy, w którego skład wchodzi zamek, bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka (dawnej słynna siedziba miejscowych złotników), ogrody królewskie z Belwederem ( XVI wieczny pałac, letni pawilon w ogrodach), oraz katedra św. Wita, będąca siedzibą arcybiskupów praskich i prymasa Czech.

Kościół św. Mikołaja – pierwotnie gotycki kościół farny ówczesnego miasta Mała Strana. W XVII wieku teren kościoła przeszedł w ręce Jezuitów, którzy wybudowali obok barokową świątynię, z charakterystyczną kopułą o średnicy 17 m,  która jest z daleka widoczna i rozpoznawalna.  Wewnątrz kościoła znajdują się pochodzące z połowy XVIII wieku freski, przedstawiające życie i cuda dokonane przez patrona budowli.

Loreta – jest nie tylko miejscem zabytkowym, lecz również popularnym celem pielgrzymek. Loretę tworzy kompleks barokowych budynków sakralnych, usytuowanych na praskiej dzielnicy Hradczany. Centralną częścią kompleksu jest domek loretański, czyli niewielka budowla sakralna, zbudowana na wzór świętego domu (Santa Casa) w Loreto. Domek loretański, usytuowany na dziedzińcu,  otoczony jest arkadami, wśród których znajdują się skarbiec, kościół Narodzenia Pana, a także inne, pomniejsze kaplice. Jednym z ważniejszych skarbów tego miejsca, jest pochodząca z XVII wieku, wysadzana 6222 diamentami monstrancja.

Ratusz staromiejski – jego historia sięga połowy XIV wieku. Przez stulecia był on siedzibą władz miasta. Na wieży ratuszowej znajduje się, pochodzący z 1490r. zegar, będący dziełem mistrza Hanusza. Przez wieki ratusz rozrastał się, szczególnie gdy w skład miasta zaczęto dołączać kolejne dzielnice. Część ratusza, skrzydło północne, zostało zniszczone w 1945r. w następstwie walk toczonych w mieście.

Praskie synagogi – przed II W.Ś. w Pradze znajdował się jeden z największych kompleksów synagog w Europie. Co ciekawe, większość z nich przetrwała wojnę, ponieważ miały one być przekształcone w „Muzeum Wymarłej Rasy”.  Większość synagog znajduje się w dzielnicy Josefov.