Bardejov – słowacki gotyk

Bardejov Słowacja

Północ Słowacji, nieopodal granicy z polską Muszyną. Niewielkie miasteczko. Bardejov – magia, nostalgia, miejsce jak z baśni J. Ch. Andersena. Nic dziwnego, że jest to jedno z najpiękniejszych miast beskidzkiej części Słowacji, którego malowniczy rynek wpisano na listę UNESCO.

Historycznie

Bardejov w średniowieczu był jednym z najważniejszych węgierskich ośrodków miejskich. Znajdował się na szlaku, który prowadził do Polski. Był więc miastem o znaczeniu strategicznym. W mieście rozwijało się wtedy płóciennictwo oraz drukarstwo. XVI wiek przyniósł ze sobą reformację i w tym czasie liczy się ostatnie lata dobrobytu w Bardejovie. Z każdym następnym wiekiem miasteczko zaczęło upadać i tracić na swoim znaczeniu, co wcale nie przeszkodziło w zachowaniu pierwotnego uroku gotyckiej miejscowości.

Bardejovickie zabytki

O Bardejovie powiadają, że jest to najbardziej gotyckie ze słowackich miast. W jego centrum znajduje się magiczny, oparty na planie prostokąta, rynek, który okala wielokolorowy, malowniczy, ale historyczny kompleks zabytkowych kamieniczek mieszczańskich. W mieście znajduje się także historyczny ratusz oraz gotycka bazylika.

Bardejovicki rynek pochodzi z początku XVI wieku. Sama budowla kryje w sobie wiele elementów gotyckich i renesansowych. Najbardziej dostojnym, a jednocześnie charakterystycznym dla miasteczka zabytkiem jest rzymskokatolicka bazylika pod wezwaniem Św. Idziego. Zabytek znajduje się tak samo jak ratusz, w rynku, a jego historia rozpoczyna się na początku XV wieku. Jest to wspaniała, gotycka budowla. Ta świątynia posiada trzy nawy. Sama architektura bazyliki jest bardzo ciekawa, ale największy zabytek znajduje się w jej wnętrzu. To zespół jedenastu późnogotyckich ołtarzy. Ołtarze pochodzą z XV i XVI wieku, a ich rzeźby są uznawane za jedne z najcenniejszych zabytków sakralnych w Europie. Warto obejrzeć również cerkiew oraz gotycki kościół Jana Chrzciciela. I nie wolno opuścić atrakcji jaką są zabytkowe mury miejskie z doskonale zachowanym barbakanem i basztami. Jedną z ciekawszych jest Gruba Baszta. Budowę murów rozpoczęto w 1355 roku. Wtedy to bowiem Ludwik Andegaweński pozwolił miastu Bardejov na ich wybudowanie.