Jakość Powietrza w Warszawie Online

jakość powietrza w Warszawie

Od początku pomiarów jakość powietrza w Warszawie jest alarmująca. Powietrze w Warszawie zanieczyszczone jest przez wiele substancji. Na jakość powietrza w Warszawie największy wpływ mają pyły PM10, PM2,5, tlemki azotu i benzo(a)pirenem.


Nazwy pyłów „PM10” i „PM2,5” biorą swoją nazwę z rozmiarów cząsteczek, które są o średnicy do 10 albo do 2,5 mikrometra (można to porównać z ludzkim włosem który ma średnicę ok. 50-70 mikrometrów).

Są szkodliwe dla układu oddechowego, jak i układu krążenia ponieważ docierają one do pęcherzyków płucnych, a nawet do naczyń krwionośnych. Z tego powodu są szkodliwe zarówno dla układu oddechowego jak i dla układu krążenia

Tlenek azotu  jest silnie reaktywnym i drażniącym gazem, a benzo(a)piren – toksycznym węglowodorem.

Jakość Powietrza Warszawa

Jakość powietrza w Warszawie bywa przekroczona bardzo często  dwu-, a niekiedy i trzykrotnie. Najczęściej w Warszawie przekroczone są normy trujących i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi pyłów PM10 i PM2,5.

Leczenie skutków zanieczyszczenia powietrza w Warszawie to koszt około 6 mld złotych rocznie (to więcej niż koszt budowy środkowego odcinka II linii metra).

Smog w Warszawie jest przyczyną wielu schorzeń:

  • Choroby układu oddechowego (w tym np.: rak płuc, astmę, alergie oddechowe, infekcje i stany zapalne dróg oddechowych, idiopatyczne włóknienie płuc, zatorowość płucną, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).
  • Choroby układu krążenia (destabilizacja całego układu, w tym np.: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia w przepływie krwi przez mózg, zawały serca, udar mózgu).
  • Choroby onkologiczne (w tym rak płuc).
Smog w Warszawie jest przyczyną  przedwczesnej śmierci ok. 3 tys. osób rocznie. To więcej niż ginie w wypadkach samochodowych w całej Polsce!


W Polsce energia pochodzi głównie z elektrowni węglowych. Dobrą alternatywą są np. pompy ciepła i panele fotowoltaniczne.  Są to rozwiązania  zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Oczywiście duża część gospodarstw domowych pali się w piecach grzewczych zwykłymi śmieciami, co wpływa bardzo niekorzystnie na jakość powietrza w Warszawie i sprzyja powstawaniu smogu. Natomiast pompy ciepła i panele słoneczne nie nie emitują żadnych szkodliwych związków do atmosfery. Przy optymalnym wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii można liczyć na znaczne oszczędności i niezależność energetyczną.

Smog w Warszawie jest problemem coraz poważniejszym, dlatego też każdy z nas powinien szukać odpowiednich rozwiązań w walce z nim. Obecnie mamy wiele możliwości i jeśli rzeczywiście zależy nam na naszym zdrowiu i należy zainteresować się tym tematem .